Samodzielny Księgowy/Główny Księgowy

« Powrót do listy ogłoszeń

Lokalizacja: Mielec (podkarpackie)
Zakończenie rekrutacji: 18-02-2018
Rodzaj umowy: praca tymczasowa
Liczba wakatów: 1


IN TEMPORIS POLSKA Sp. z o.o., dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu (należąc do Grupy IN TEMPORIS EUROPE SRL z siedzibą we Francji), doradza i zarządza projektami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zapewniamy naszym Klientom partnerską współpracę opartą na jasnych zasadach. Doświadczony i wyspecjalizowany zespół, cechuje przyjazne i profesjonalne podejście do pracowników. In Temporis Polska Sp. z o.o. figuruje w Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem rejestracyjnym 1954.

Aktualnie dla naszego Klienta, reprezentującego sektor przemysłowy, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Samodzielny Księgowy / Główny Księgowy

(praca na czas określony - 23 miesiące)

Zakres obowiązków:

 • analiza aktualnych wyników finansowych firmy w porównaniu z zamierzonymi celami pod kątem np. wielkości i wartości sprzedaży, wpływów od klientów, wyników w odniesieniu do grup produktów, jak i poszczególnych produktów, kosztów zmiennych i stałych, kosztów nieplanowanych, zmian wartości walut etc.,  
 • analiza realizacji planów finansowych,
 • nadzorowanie pracy działu księgowości,
 • kontrola dekretowania i wprowadzania danych do systemu księgowego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT),
 • sporządzanie sprawozdań dla instytucji zewnętrznych (NBP, US) oraz nadzór nad sporządzaniem sprawozdań do GUS,
 • nadzór dla sporządzaniem raportów do strefy ekonomicznej,
 • nadzorowanie płatności (wystawianie czeków, przelewy) wobec banków i innych instytucji finansowych, dostawców i firm usługowych, w serwisach, z których korzysta przedsiębiorstwo,
 • kontrola systemu wypłat wynagrodzeń pracowniczych, premii oraz zwrotów kosztów związanych z wykonywaniem pracy np. delegacje,
 • nadzorowanie administracją środków pieniężnych dostępnych w kasie,
 • nadzorowanie wpływów finansowych pod kątem terminów płatności przez klientów,
 • koordynacja działań przypominających klientom o uregulowaniu zaległych płatności, jak również inicjowanie procesów windykacyjnych,
 • kontrola dokumentacji transakcji finansowych np. spłaty długów i wierzytelności, przepływy gotówkowe, transfery środków do rezerwy etc.,
 • kontrola kosztów działalności firmy,
 • nadzorowanie prowadzenia rachunku kosztów i wyników, zysków i strat,
 • odpowiedzialność za wewnętrzną rewizję ksiąg,
 • przygotowywanie comiesięcznych raportów dla Grupy (raport konsolidacyjny wg MSSF / MSR) oraz nadzór przygotowania uzupełniających raportów przydzielonych pozostałym osobom z działu finansowego,  
 • udział w tworzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
 • współpraca z audytorem zewnętrznym w trakcie kontroli,
 • udział w tworzeniu rocznego budżetu finansowego,
 • przygotowywanie krótkoterminowych (comiesięcznych) prognoz finansowych (rachunek zysków i strat w układzie Grupowym),
 • przygotowanie innych raportów na życzenie Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Dyrektora Finansowego,
 • współpraca z innymi działami, w celu sygnalizowania problemów finansowych i sugestii, co do ich rozwiązania.

Wymagania i kompetencje zawodowe:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane finanse i rachunkowość,
 • kilkuletnie doświadczenie w księgowości na stanowisku kierowniczym w firmie produkcyjnej,
 • praktyczna wiedza z zakresu zarządzania finansami,
 • bardzo dobra znajomość aktualnego prawa podatkowego i bilansowego,
 • bardzo dobra znajomość specjalistycznych aplikacji księgowo-finansowych,
 • znajomość polskich i międzynarodowych standardów raportowania,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • praktyczna znajomość zintegrowanego systemu produkcyjno-księgowego (mile widziany SAP),
 • doświadczenie w relacjach z audytorami, urzędami.

Wymagania osobowościowe:

 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność zrozumiałego przedstawiania danych finansowych, jasnego formułowania wniosków,
 • zdolność rozwiązywania problemów i umiejętności taktyczne,
 • odpowiedzialność, skrupulatność, rzeczowość i uczciwość,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • dobry poziom komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista i samodzielność.

Nasz Klient oferuje:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z mocną pozycją na rynku.
 • możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w realizacji zadań działu księgowości,
 • umowa o pracę lub kontrakt oraz atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pakiet relokacyjny, niezbędne narzędzia pracy.